Verkeersveiligheidsanalyse als onderdeel van de uitschakeling van openbare verlichting

Als reactie op de energie-, economische en milieucrisis overwegen steeds meer lokale overheden om de openbare verlichting buiten de piekuren ‘s nachts uit te schakelen. Omwonenden, technici en politici vrezen echter dat het uitschakelen van straatverlichting verkeersongelukken kan veroorzaken of het risico op of de ernst van zulke ongelukken kan vergroten.

Waarom deze analyse uitvoeren?

Vias Academy biedt aan om zijn expertise op het gebied van verkeersveiligheid ten dienste te stellen van lokale overheden en het wegennet te analyseren in de context van het uitschakelen van straatverlichting. 

We kunnen advies geven over verkeersveiligheid door kritisch te kijken naar gebieden waar het uitschakelen van straatverlichting het risico op verkeersongevallen voor alle weggebruikers, of voor een specifieke categorie weggebruikers, op een bepaald moment zou kunnen verhogen. 

Programma & methodiek: Wat komt aan bod?

De analyse is gebaseerd op de verordeningen, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot het verkeer van verschillende gebruikers van de openbare ruimte. Het doel is om de wegsegmenten of oversteekpunten te identificeren waar het uitschakelen van de straatverlichting geen extra risico’s met zich meebrengt, waar het risico’s met zich meebrengt die opgelost kunnen worden met begeleidende maatregelen, of waar het risico’s met zich meebrengt die nader overwogen moeten worden. 

De analyse houdt rekening met verschillende factoren zoals zichtbaarheid, leesbaarheid, de kwaliteit van verticale en horizontale bewegwijzering, de consistentie van naderingen, toegestane en mogelijke snelheden, plaatsen waar mensen zich begeven, enzovoort.   

Elke zone/sequentie die op deze manier wordt gedefinieerd, elk kruispunt/specifiek punt, wordt geanalyseerd. Het mogelijke risico op een ongeval en de potentiële ernst ervan worden ingeschat, rekening houdend met alle soorten gebruikers die de voorziening waarschijnlijk zullen gebruiken wanneer de straatverlichting is uitgeschakeld.  

De bevindingen worden gevolgd door korte aanbevelingen voor verbeteringen of alternatieve oplossingen, die van regelgevende of infrastructurele aard kunnen zijn, of zelfs advies over het aanbevolen verlichtingsbeleid voor het gebied; de gevallen worden geïllustreerd en vormen het onderwerp van een rapport dat aan de vertegenwoordigers van de lokale overheid wordt gepresenteerd. 

Prijs

Na bestudering van de te analyseren gegevens kan een schatting worden gemaakt van de prijs en de tijd die nodig zijn om de audit te voltooien. 

Image1

Wil je meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op!